Elektronikus Vagyonvédelem

Behatolás Jelzés

A behatolás jelző rendszer (köznapibb néven riasztórendszer) a védendő objektumban az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen behatoló elriasztására helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon- és személyvédelmi rendszer.

Cégünk a legmagasabb minőségi kategóriába tartozó behatolás jelző rendszereket forgalmazza és telepíti, termékei és szolgáltatáscsomagjai mind a bankok, ipari és kereskedelmi létesítmények, üzemek védelmi igényeinek, mind a lakás- vagy családi ház tulajdonosok igényeinek is megfelelnek minőségük és kombinálhatóságuk révén.

Saját vagy közeli ismerőseik tapasztalataiból tanulva sokan tudják, hogy vagyontárgyaik, értékeik, otthonuk védelmét csak a mechanikai védelemmel kombinált elektronikus jelző- és a riasztóberendezések biztosíthatják. A rendszerek központi egységből, egy vagy több kezelő egységből és a központhoz csatlakoztatott érzékelőkből (mozgásérzékelők, nyitásérzékelők, üvegtörés érzékelők, szénmonoxid érzékelők, gázérzékelők, füstérzékelők) és kültéri hangjelzőből állnak.
A családi házak, lakások, üzletek biztonságos védelmi rendszerét minden esetben szakembernek kell összeállítani. A helyszíni szaktanácsadás díjmentes. Munkatársunk megadja Önnek a felszerelésre javasolt és az Ön igényeinek megfelelő eszközök típusát és árát.

Új házat építőknek és lakásfelújítóknak ajánljuk, hogy a villanyszerelési csövezési munkák előtt terveztessék meg a riasztórendszert, hogy a kábelezését falon belül el lehessen helyezni. Az elektronikus betörésjelző biztonsági rendszer akkor hatásos igazán, ha távfelügyeleti állomáshoz csatlakozik telefonvonalon vagy GSM-en, hiszen az illetéktelen behatolás jelzésére a diszpécserközpont rögtön intézkedni tud, és azonnal kiküldi a járőrt a helyszínre.

 

 

Speciális rendszer megoldások:

 • Kültéri védelem. Mikrohullámú sorompó, kerítés rezgésérzékelő,
 • Élesítés-hatástalanítás kártya vagy ujjlenyomat azonosítással.
 • Rendszerintegrálás beléptetővel, épületautomatizálással.
Tűzjelzés

A tűzjelző rendszer olyan rendszer, mely a felszerelt érzékelők által alkalmas a keletkező tűz, vagy füst jelzésére. Alkalmas helyi, illetve távjelzésre.

A cégünk által telepített tűzjelző rendszerek fajtái:

 • Hagyományos (hurkos) tűzjelző rendszer, amely az egy vezetékhurkon lévő optikai füst- hő sebesség érzékelők jelzéseit fogadja , érzékelés esetén csak a vezetékhurok nyomvonala lehet az irányadó a veszélyeztetett helyiséget illetően.
 • Analóg (címezhető) tűzjelző rendszer: az egyes vezetékhurkokon lévő érzékelők meghatározott névvel rendelkeznek, így tűz esetén a helyiség pontosan meghatározható.
 • Intelligens tűzjelző rendszer: az érzékelők és a központ között állandó, digitális jelátvitelű kapcsolat van (protokoll), ezáltal az érzékelők a jelzőközpont felé folyamatosan közvetítik az információkat.

A tűzjelző rendszereket minden esetben szakembernek kell megtervezni, és a terveket engedélyeztetni kell az illetékes Tűzoltó Parancsnokságnál és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél.

Telepítést csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberek végezhetnek.

Beléptetés

A beléptető rendszer olyan vagyonvédelmi rendszer, mely az adott objektumban meghatározott pontokon alkalmas személyek, vagy járművek azonosítására, regisztrálására és a megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására. Elsődleges feladata, hogy a védett területen szabályozni tudja a mozgást, megakadályozza az illetéktelenek bejutását, illetve biztosítsa a kontrollt a személy- és gépjárműforgalom felett.

Megfelelő programmal alkalmas munkaidő-nyilvántartásra is.

A cégünk által telepített beléptető rendszerek fajtái:

 • Proxymity kártyás beléptető
 • Kódos beléptető
 • Rendszámfelismerővel ellátott sorompós beléptető
 • Integrált beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer
 • Ujjlenyomat olvasó rendszer

 

A beléptető rendszer lehet:

 • Offline, azaz önálló üzemű, – ebben az esetben önállóan működik, nem igényel számítógépes kapcsolatot és személyi felügyeletet. Az eseményeket a berendezés a memóriájában rögzíti, – utólag a ki- és belépések csak ideiglenes számítógépes kapcsolat létrehozásával kérdezhetők Kizárólag az aktuális jogosultságok elbírálására és beléptetésekre alkalmas. A kártyák és a jogosultságok felprogramozása a vezérlő egységgel történik.
 • Online, azaz hálózati üzemű – ebben az esetben a rendszer állandó számítógépes kapcsolattal rendelkezik, mely saját működtető programmal vezérli A program minden adatot rögzít, ún. naplót készít a ki- és belépésekről, és ezek az adatok átvihetők más alkalmazásokba, így megoldható a munkaidő-nyilvántartás is. A kártyák és a jogosultságok felprogramozása a számítógépen futó programmal történik. Az esetleges kapcsolatszakadás idejére az olvasók tárolják az adatokat, melyeket a kapcsolat helyreállása után továbbítanak.

 

Videó Megfigyelés

A videó megfigyelő rendszer az ellenőrizendő objektumban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi rendszer. Megfelelő kiegészítésekkel a képek rögzítését és visszajátszását is biztosítja. Áruházakban, üzletekben, irodákban, pénzintézetekben megvan az az igény, hogy a védett terület kamerás megfigyelés és képrögzítés alatt álljon, hogy megakadályozza a bolti lopásokat, valamint egy esetleges bűncselekmény elkövetésekor az éles, megbízható képek rögzítésével segítséget nyújtson az elkövetők azonosításában.

A cégünk vállalja a védelmi igényeknek leginkább megfelelő biztonsági kamerarendszerek tervezését és kivitelezését, magas minőségű eszközökkel:

 • Sötétben is látó (pl. éjjellátó, 0 Lux-os típus) kamerák,
 • Digitális és hálózati képrögzítők,
 • IP címmel ellátott, „távolba látó” ellenőrzési és képrögzítési eszközök,
 • Távfelügyeletre kötött megfigyelőrendszerek.

A telepített rendszer átviteli hálózata lehet:

 • Coax
 • Csavart érpár
 • Optikai kábel
 • Számítástechnikai hálózat (TCP/IP)

Wireless rádiós jelátvitel 5m-5000m

Egyéb
 • Műszaki berendezések távfelügyelete: az állandó üzemű berendezések (pl.: hűtő, klíma, felvonó stb.) távfelügyeletét jelenti, pl.: elektromos feszültség kimaradása, technikai problémák. Így bármilyen hiba esetén, még a nagyobb károk kialakulása előtt megkezdhető a javítás.

 

 • Nyitás-zárás: felhasználói kód beütésével a behatolás jelző rendszer élesítése (bekapcsolás) vagy hatástalanítása (kikapcsolás).

 

 • Nyitás-zárásjelentés: a ki-, bekapcsolások időpontjának rögzítése, dokumentációja, mely behatolás jelző rendszerek távfelügyeleténél kiegészítő szolgáltatásként rendelhető.

 

 • Orvosi segítség kérése: a távfelügyeletre programozott riasztórendszer kezelőjéről a megfelelő gombok beütésével közvetlen segélykérés jelzése az ügyeletnek. Az ügyelet értesíti az ügyfél által megadott orvost, ha ő nem elérhető, akkor a Mentőszolgálatot. A számítógép a beteg összes adatának nyilvántartására is alkalmas, így jelentősen növelhető a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás esélye.

 

 • Pánikjelzés: lásd Támadásjelzés.

 

 • Rendszer programozása: az elektronikus vagyonvédelmi rendszer bizonyos eszközeinek a helyszín és a feladat által meghatározott módon történő beállítása.

 

 • Riasztó: a behatolás jelző rendszer köznapi elnevezése.

 

 • Riasztás állapot: Egy riasztórendszer vagy egy részének olyan állapota, amelybe a rendszer vészhelyzetre adott válasza során kerül.

 

 • Szabotázsjelzés: a rendszerekhez kapcsolódó eszközök rongálásáról az ügyeletre küldött információ, mely a rendszer kikapcsolt állapotában is működik. Ha a riasztó nincs távfelügyeletre kötve, csak a helyi sziréna szólal meg.

 

 • Támadásjelzés v. pánikjelzés: a védett objektumban a személyek ellen irányuló támadásról a távfelügyeleti központba küldött információ, melyet a megtámadott személy elküldhet a riasztórendszer kezelőjének használatával, vagy mobil pánikgombbal. Támadásjelzés esetén a diszpécserközpont azonnal küldi a járőrszolgálatot – kivonulással bővített távfelügyeleti szolgáltatás előfizetésekor. Támadásjelzésnél a helyi sziréna nem szólal meg.

 

 • Távfelügyeleti központ: a riasztórendszerekről beérkező jelzések napi 24 órás, folyamatos felügyeletét és a jelzésfeldolgozás irányítását megvalósító központi munkahely.

 

 • Távfelügyeleti szolgáltatás: az a folyamatos (24 órás) szolgáltatás, melynek során a Távfelügyeleti Szolgálat a távfelügyeleti központba beérkező jelzésekre – az ügyfél személy- és/vagy vagyonbiztonságának megóvása, a káresemény megelőzése, a kár mérséklése érdekében – intézkedik.

 

 • Távfelügyeleti szolgálat: a beérkező, vagy a távfelügyeleti központ által generált jelzésekre, vagy ügyfél igényekre, meghatározott intézkedéseket végrehajtó kezelőszemélyzet. A távfelügyeleti szolgálat intézkedik bármilyen, az elektronikus személy- és vagyonvédelmet érintő egyéb információkra is.

 

 • Telepítés: az a tevékenység, melynek során a vagyonvédelmi rendszer a helyszínen, a vonatkozó szabályok betartásával a megfelelő eszközök felhasználásával felszerelésre és összeállításra kerül, és a kiépítést követően a megadott célnak megfelelően működik.

 

 • Tesztjelentés: a távfelügyeletre kapcsolt rendszerek által – a kapcsolat ellenőrzése céljából (programozástól függően) általában naponta egyszer küldött jelzés.

 

 • Téves riasztás (vakriasztás): riasztás állapot, amelyet nem behatolás vagy behatolási kísérlet idéz elő a felügyelt területen, (hanem pl. az ügyfél által elrontott kód beütése, vagy nyitva hagyott ablak mozgása).

 

 • Tiltott intervallum figyelése: a behatolás jelző rendszerek távfelügyeleténél az ügyfél által megadott időszakoktól eltérő nyitás-zárás jelzések figyelése, melynek célja, hogy az adott objektumba (pl. üzletbe) az ügyfél által megadott időszakon kívül (pl. üzlet nyitvatartási ideje) az érvényes kóddal rendelkezők (pl. eladók) jelenlétét is korlátozni lehessen. A tiltott intervallumban történő belépésről az ügyelet értesíti az ügyfél által megadott személyeket vagy szervezeteket.

 

 • Tiltott kód figyelés: alapvetően megegyezik az intervallum figyeléssel, de többet nyújt annyiban, hogy az előfizető által meghatározott személyek ott tartózkodása is megfigyelhető a kezelői kódok segítségével. Amennyiben a megadott időben ott tartózkodásra jogosulatlan kóddal jelzés érkezik az objektumból a távfelügyeleti központba, a diszpécserek haladéktalanul értesítik az előfizetőt, illetve az általa megadott személyeket, szervezeteket.

 

 • Tűzjelző rendszer: olyan rendszer, mely a felszerelt érzékelők által alkalmas a keletkező tűz vagy füst jelzésére. Alkalmas helyi, illetve távjelzésre.

 

 • Tűzjelzés fogadása: tűzjelző rendszerek által küldött jelzések fogadása a megadott távfelügyeleti központban.

 

 • Tűzoltó rendszer: tűzjelzővel kombinált intelligens rendszer, mely megfelelő feltételek esetén a keletkező tüzet automatikusan eloltja.

 

 • Ügyfél: magán vagy jogi személy, akivel a távfelügyeleti központot üzemeltető cég szerződést kötött távfelügyeleti szolgáltatásra.

 

 •  Videó rendszer: az ellenőrizendő objektumban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi rendszer. Megfelelő kiegészítésekkel a képek rögzítését és visszajátszását is biztosítja.

 

 • Zárás elmaradás figyelés: a távfelügyelet egyik kiegészítő szolgáltatása. Az előfizető által meghatározott nyitvatartási időben szereplő zárás (riasztórendszer élesítése) elmaradása esetén a diszpécserek haladéktalanul értesítik az előfizetőt, illetve az általa megadott személyeket, szervezeteket.