PRO-TERMINÁL GLOBÁL HUNGARY Kft.

Társaságunk tisztelettel köszönti Önt.

‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎

‏‏‎ ‎‎

Társaságunk üzletpolitikájának alapja a korrekt munkavégzés, a maximális biztonságra való törekvés, a vállalt szerződési feladatok maradéktalan teljesítése.

Cégünk tulajdonosa magyar személy, a tulajdonos a cég vezetését nagy tapasztalatú, feddhetetlen munkatársakra bízta akik értik és magas színvonalon teljesítik feladataikat. Következetesen szolgálják a megbízók érdekeit.

 Tevékenységünket a törvényeknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően végezzük. Gazdálkodásunkat adó- és járuléktisztaság jellemzi, sem az állammal, sem a társadalombiztosítással szemben tartozásunk nincs.

A biztonság minősége

A törvényes keretek között történő szakszerű munkavégzésen túl további garanciát jelenthet Önök részére, hogy a PRO-TERMINÁL Globál Hungary  Kft. a szolgáltatását biztosítási fedezettel végzi.

Így cégünk tevékenységéért a GENERÁLI Biztosító ZRt. vállal felelősséget. Szakmai Felelősségbiztosításunk biztosítási összege:

100 M. Ft/év,

káronként 25 M. Ft.

Biztonsági szolgálatunk központi irányítását, felügyeletét a központi diszpécserszolgálatunk látja el (napi 24 órában).

A diszpécser alárendeltségében  szolgálati gépkocsival 2 fős egység lát el ügyeleti szolgálatot.

Őrzési munkahelyeinken területi vezetők látják el vagyonőreink irányítását. A területi vezető folyamatos kapcsolatban van az adott őrzendő objektum vezetőjével, így minden őrzés-védelmi eseményre azonnal tud reagálni, intézkedni. A területi vezetők a cégünk ügyvezetésével tartott szoros napi kapcsolaton felül heti vezetői értekezlet keretén belül számolnak be intézkedéseikről.

Cégünk bevezette az:

MSZ EN ISO 9001: 2015

MSZ EN ISO 14001:2015  

MSZ EN ISO/IEC  27001:2014

szabvány szerinti minőségirányítási  rendszereket.

 

             

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  adatkezelés nyilvántartási száma:

                                                                   

NAIH – 92293/2015.

                         

 Auditált Adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk!